Обавештавамо Вас да су на поднету Иницијативу Синдиката, отпочели преговори за закључивање новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Преговорима су присуствовали представници Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Републичког фонда за здравствено осигурање и представници репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије.

Постигнута је сагласност да се преговори интезивирају, а следећи састанак је заказан за наредну недељу.

Синдикат неће одустати од захтева за побољшање текста уговора, односно радно-правног и материјалног положаја запослених.

О најновијим дешавањима у делатности здравства бићете обавештени путем нашег сајта и бесплатне андроид апликације.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ