њ

Најновије

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС
Београд, 26.4.2017. године


Првог маја обележава се празник рада. Дан када су се наше колеге синдикалци још у 19. веку изборили за осмочасовно радно време. Надолазећим неолиберализмом, права радника су сваким даном све мања, а синдикална борба се вратила два века уназад.
Данас се боримо да преживимо.

 

Опширније


САОПШТЕЊЕ
Београд, 25.4.2017. године


Министарство здравља изразило оправдану сумњу у поступак издавања у закуп апотеке Шабац

 

Опширније


ИНИЦИЈАТИВА ЗА ХИТНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Београд, 19.4.2017. године


Поштовани министре,
Обраћамо вам се са иницијативом за хитно решавање проблема присутних у државном апотекарском сектору као интегралном делу здравственог система у Републици Србији.

 

Опширније


УРГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА
Београд, 18.4.2017. године


Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам је дана 07.03.2017.године упутио захтев за одржавање састанка ради решавања алармантног стања у установама социјалне заштите због недовољног броја извршилаца.

 

Опширније


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 11.4.2017. године


Обавештавамо Вас да је 11.априла 2017.године одржан састанак у Министарству здравља са министром здравља асс. др Златибором Лончаром са сарадницима.
Разговарано је о отвореним питањима.

 

Опширније


СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
Београд, 7.4.2017. године


(кликни на слику)

ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА 7. АПРИЛ - СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА


САОПШТЕЊЕ
Београд, 3.4.2017. године


ПРАВНО НАСИЉЕ НАД АПОТЕКАМА СЕ КОНТИНУИРАНО СПРОВОДИ !!!

 

Опширније


КОНАЧАН СТАТУС АПОТЕКА
Београд, 23.3.2017. године


Обраћамо се са иницијативом хитног доношења мера за решавање питања опстанка мреже апотека као интегралног дела здравственог система у Републици Србији.
Према званичним подацима Министaрства финансија из марта 2017. године, укупна дуговања апотека у јавној својини износе 2.402.345.917,68 динара, што износи око 22% дуговања свих здравствених установа у јавној својини.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 22.3.2017. године


Обавештавамо Вас да је након упућене жалбе Синдиката Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности којом је тражено да РФЗО достави информацију о поступању Републичког фонда за здравствено осигурање по Закључку Владе Републике Србије...

 

Опширније


ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
Београд, 20.3.2017. године


У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Дечанска 14, Београд, матични број: 06198279, ПИБ:100058815, кога заступа председник др Зоран Савић, подноси:

Ж А Л Б У
против
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА
Београд, 16.3.2017. године


На иницијативу нашег Синдиката везано за решавање проблема и статуса апотекарских установа, 15.03.2017.године одржан је састанак коме су присуствовали Министар за државну управу и локалну самоуправу Ана Брнабић са сарадницима, државни секретар при министарству здравља проф. др Берислав Векић и шеф кабинета Министра здравља Никола Пандрц са сарадницима и представници НАЛЕД-а.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 15.3.2017. године


Обавештавамо Вас да је Министарство здравља упутило допис Синдикату којим се потврђује да је Влада Републике Србије на седници одржаној 03.марта 2017.године донела Закључак број 401-1801/2017 којим је усвојен захтев Синдиката и којим су се створили услови за исплату свих личних примања запослених у здравственим установама које се налазе у блокади.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 14.3.2017. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 08.03.2017. године у ”Службеном гласнику РС” број 19/2017, објављен Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017.годину.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ВЛАДА УСВОЈИЛА ЗАХТЕВ СИНДИКАТА
Београд, 9.3.2017. године


Обавештавамо Вас да је Влада Републике Србије усвојила захтев Синдиката и донела Закључак којим су се створили услови за исплату свих личних примања запослених у здравственим установама које се налазе у блокади.

 

Опширније


МАРТОВСКИ БРОЈ ЛИСТА ЗДРАВЉЕ
Београд, 8.3.2017. године


 

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА
Београд, 7.3.2017. године


Захтевамо да се по хитном поступку да сагласност за повећање броја запослених на неодређено време до броја утврђеног ОДЛУКОМ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени гласник РС", бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016).

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 3.3.2017. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 24.02.2017. године у ”Службеном гласнику РС” број 13/2017, објављена Одлука Уставног суда број Iуз-424/2014 којом је суд оценио да одредба члана 179. став 3. тачка 5) Закона о раду није у сагласности са Уставом и као таква престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у ”Службеном гласнику РС”.

 

Опширније


СТОП ПРАВНОМ НАСИЉУ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА
Београд, 17.2.2017. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да се по хитном поступку обустави незаконито издавање у закуп апотека из Плана мреже здравствених установа власницима приватног капитала, као и да се запослени којима је с тим у вези незаконито престао радни однос, врате на послове које су обављали.

 

Опширније


ЗАХТЕВ ВЛАДИ ДА ДОНЕСЕ ЗАКЉУЧАК
Београд, 7.2.2017. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата плата и путних трошкова запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади.

 

Опширније


САОПШТЕЊЕ
РФЗО НЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОН
Београд, 27.1.2017. године


ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПЛАТЕ ЗА 3% ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ ЈОШ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 25.1.2017. године


Обавештавамо чланство да је Синдикат сублимирао све примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт закона о здравственој заштити и на Нацрт закона о aпотекарској делатности, које су пристигле са терена.
Дописи су упућени Радним групама за израду наведених закона при Министарству здравља и писаним и електронским путем.
Синдикат наставља активности у циљу указивања на недостатке нацрта наведених закона и њиховом побољшању у корист запослених.

 


ПРИМЕР ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Београд, 23.1.2017. године


Апелациони суд у Крагујевцу преиначио је пресуду Основног суда у Ужицу у корист чланице нашег синдиката, те је сходно члану 22. Колективног уговора поништен незаконити Анекс уговора о раду...

 

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПЛАТЕ
Београд, 19.1.2017. године


Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“

 

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
Београд, 16.1.2017. године


Захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5%, односно да Министарство за рад требује средства увећана за 5%, ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 27.12.2016. године


Обавештавамо чланство Синдиката да је Републички Фонд за здравствено осигурање поступио по захтеву нашег Синдиката и доставио инструкцију директорима здравствених установа да се плате...

 

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА
Београд, 22.12.2016. године


Захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ.
Захтевамо да Министарство здравља упути инструкцију директорима свих здравствених установа да требују средства на горе описани начин и то за СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ.

 

Опширније


С МИНИСТРОМ О СТАТУСУ АПОТЕКА
Београд, 16.12.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Фармацеутска комора Србије заједнички иницирају састанак са Вама ради решавања статуса апотека у Републици Србији. Стање у апотекама услед нелојалне конкуренције, непотпуног правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда је све горе.

 

Опширније


ПРОТЕСТНИ ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА
Београд, 13.12.2016. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОТЕСТНИМ ЗАХТЕВИМА СИНДИКАТА
Поштовани,
У складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката, у суботу 10.12.2016. у Новом Саду, са почетком у минут до 12, у организацији Покрајинског одбора Синдиката, одржан је протест „За очување јавног здравља – здравље није на продају“. Протест је одржан због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити.
На протесту су Влади Републике Србије јавно саопштени следећи:
ЗАХТЕВИ

 

Опширније


САОПШТЕЊЕ: ОДРЖАН ПРОТЕСТ У НОВОМ САДУ
Београд, 12.12.2016. године


У складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката, у суботу 10.12.2016. у Новом Саду, са почетком у минут до 12, у организацији Покрајинског одбора Синдиката одржан је протест „За очување јавног здравља – здравље није на продају“.
На скупу коме је присуствовало око 1000 чланова Синдиката јавно су саопштени захтеви Влади Републике Србије...

 

Опширније


САОПШТЕЊЕ
Београд, 2.12.2016. године


Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката донео Одлуку о одржавању ПРОТЕСТА У МИНУТ ДО 12 у организацији Покрајинског одбора Синдиката, на Позоришном тргу 1, у Новом Саду, у суботу 10. децембра 2016. године, у 11:59 часова.
Протест у минут до 12 ”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ” се организује због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити.

 

Опширније


ДОПИС РФЗО О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ
Београд, 2.12.2016. године


Поштовани,
Молимо Вас да нам доставите информацију да ли је Републички фонд за здравствено осигурање поступио у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године и пренео средства здравственим установама за обрачун и исплату плата за децембар 2015. године.

 

Опширније


ДОПИС МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД О ПОСТУПКУ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА
Београд, 25.11.2016. године


Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са молбом за давање информација везано за израду Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити.
Закон о социјалној заштити је од изузетне важности за радно-правни и материјални положај запослених.

 

Опширније


ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ СЛАВЕ СВЕТИ ВРАЧИ
Београд, 14.11.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије честита славу Свети Врачи свим лекарима, уз жељу да унапредимо положај свих запослених који се баве овом хуманом професијом.

 

Опширније


НЕОПХОДАН РАЗГОВОР О РФЗО
Београд, 9.11.2016. године


Синдикат је у протеклом периоду примио више дописа од стране чланства и овлашћених синдикалних представника у којима се наводи да је поступањем Републичког фонда за здравствено осигурање-филијала онемогућена исплата прековременог рада (приправности, дежурстава) запосленима који раде на пословима са повећаним ризиком, односно са скраћеним радним временом.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 27.10.2016. године


ПРИХВАЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 20.10.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове запослене у делатности социјалне заштите, да је дана 14.10.2016. године у ”Службеном гласнику РС” број 85/2016, објављен Правилник о приправничком стажу и испиту за лиценцу у социјалној заштити.


ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА СИНДИКАТА
Београд, 15.10.2016. године


Данас је у Крупњу одржана седница Републичког одбора Синдиката поводом обележавања 25 година од усвајања првог Статута Синдиката.
Чланови Синдиката су прво обишли Мачков камен и одали почаст жртвама Првог светског рата, а затим одржали семинар "Друштвено одговорно реструктурирање- улога синдиката у побољшању квалитета здравствених услуга у Европи".


ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЗДРАВЉА
Београд, 13.10.2016. године


Из штампе је изашао нови, 95. по реду, број нашег листа "Здравље". Шта нови број "Здравља" доноси, сазнаћете кликом на Опширније.

 

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ
Београд, 12.10.2016. године


ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕ (БОЖИЋНЕ) НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Посебним колективним уговорима за делатност здравства и делатност социјалне заштите у Републици Србији прописано је право на исплату новогодишње награде запосленима.

 

Опширније


ЗАХТЕВ ЧЕЛНИЦИМА ВЛАДЕ СРБИЈЕ
Београд, 7.10.2016. године


У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за коначно решавање статуса апотекарских установа у Републици Србији.
Указивали смо годинама уназад на неодрживо стање у апотекарским установама услед нелојалне конкуренције, непостојања правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда.

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА
Београд, 6.10.2016. године


У организацији нашег Синдиката, одржан је састанак овлашћених представника апотекарских установа, представника Фармацеутске коморе Србије, директора апотекарских установа, директора домова здравља који у свом саставу имају апотеке и председника синдикалних организација.

 

Опширније


УСТАВНИ СУД УСВОЈИО ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА
Београд, 5.10.2016. године


ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо Вас да је Уставни суд доставио Синдикату Одлуку број Iуз-244/2015 којом се утврђује да одредбе члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору нису у сагласности са Уставом.

 

Опширније


САСТАНАК О АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА
Београд, 29.09.2016. године


  • ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
  • ДИРЕКТОРУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
Предмет: Позив
Поштовани,
Позивамо Вас да учествујете у раду састанка који ће се одржати 6. октобра 2016. године.

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА
Београд, 26.09.2016. године


У организацији МКС-ФЕС, у сарадњи са синдикалним централама СССС И УГСН одржан је национални састанак о социјалној заштити у периоду од 21. до 22. септембра у Београду...

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА
Београд, 22.09.2016. године


Обавештавамо чланство да је дана 21.09.2016.године одржан састанак у Министарству здравља коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности здравства, присуствовали државни секретар проф. др Берислав Векић и помоћник министра здравља Слађана Ђукић са сарадницима.
Разговарано је о отвореним питањима.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 20.09.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 14.септембра 2016. године у ”Службеном гласнику РС” број 77/2016, објављена Одлука Владе о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2017. године.

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА
Београд, 15.09.2016. године


На захтев нашег Синдиката 14.09.2016.године одржан је састанак у Министарству здравља коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности здравства, присуствовали државни секретар проф. др Берислав Векић испред наведеног министарства, директорка Фармацеутске Коморе Србије и директори апотекарских установа.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ: УВАЖЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА
Београд, 12.09.2016. године


Обавештавамо чланство и све запослене у апотекарским установама, да je Министарство здравља уважило захтев нашег Синдиката за одржавање састанка ради решавања радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама.

 

Опширније


УПУЋЕНА МОЛБА МИНИСТАРСТВУ ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА
ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Београд, 9.09.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије жели да Вам укаже на проблеме са којима се сусрећу запослени на одређено време у здравственим установама.

 

Опширније


УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА САСТАНАК ОКО АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА
Београд, 6.09.2016. године


Поштовани,
У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за одржавање састанка ради хитног решавања нагомиланих проблема везано за функционисање апотекарских установа, као и радно-правног и материјалног положаја запослених.
Синдикат је више пута слао дописе и непосредно на састанцима указивао на проблеме апотекарских установа...

 

Опширније


ВЛАДИ УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА
Београд, 26.08.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за увећање плата ЗА 10% свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите.
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014), основица за обрачун и исплату плата умањена је за 10%.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 29.07.2016. године


Након одржаног састанка у Министарству здравља, на којем је Синдикат инсистирао на очувању постигнутих права запослених у Заводима и службама Хитне медицинске помоћи, репрезентативни синдикати су Министарству доставили Допис који објављујемо у прилогу.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 26.07.2016. године


На захтев нашег синдиката, 27.07.2016. године у Министарству здравља ће бити одржансастанак са директорима завода за Хитну медицинску помоћ, представницима Републичког фонда за здравствено осигурање, министарства здравља и репрезентетативних синдиката.
Тема састанка је примена Уредбе о коефицијентима.


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 18.07.2016. године


Обавештавамо чланове Синдиката и све запослене у социјалној заштити да су усаглашена мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији сходно договору са састанка одржаног у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања послата ка свим установама социјалне заштите.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 15.07.2016. године


ПОТПИСАН УГОВОР СА САВА ОСИГУРАЊЕМ.
ПОПУСТ 30% САМО ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА

 

Опширније


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 12.07.2016. године


МИНУЛИ РАД ЗАПОСЛЕНИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА СВЕ ГОДИНЕ ПРОВЕДЕНЕ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 8.07.2016. године


На седници Пододбора за социјалну заштиту одржаној 08.07.2016. године, за председника наведеног органа за наредни мандатни период изабран је Љубинко Илић запослен у Дому Ветерник.


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 7.07.2016. године


Обавештавамо Вас да је данас 07.07.2016.године одржан састанак у Министарству здравља коме су присуствовали чланови преговарачког тима Валде Републике Србије у пуном саставу и представници репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора за здравствене установе...

 

Опширније


СИНДИКАТ ДОБИО СУДСКИ СПОР
Београд, 5.07.2016. године


Средства Синдиката враћена Синдикалном солидарном фонду...

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 24.06.2016. године


Због великог интересовања чланства, обавештавамо вас да су на сајту постављена мишљења Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ за делатност здравства.

 

Опширније


ПРЕДСЕДНИКУ ПОС, ОКРУГА-ГРАДА
Београд, 21.06.2016. године


ОБАВЕШТЕЊЕ
Oбавештавамо Вас да је у току израда измена и допуна Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама...

 

Опширније


У ЧАЊУ СПУШТЕНА ЗАСТАВА СУСРЕТА ЗДРАВЉА
Београд, 18.06.2016. године


Доделом пехара, медаља и захвалница у петак увече уз ватромет и дружење завршени су 21. Сусрети здравља, који су ове године одржани у Чању...

 

Опширније


ПОЧЕЛИ 21. СУСРЕТИ ЗДРАВЉА
Београд, 13.06.2016. године


Уз звуке Химне Сусрета синоћ су у Чању, упркос киши, отворени 21. Сусрети здравља, на којима се окупило више од хиљаду учесника из Србије и Републике Срспке. Сусрете је отворио председник др Зоран Савић, а учесницима су се обратили испред организатора Златибор Томовић, а испред домаћина директори хотела "Бисерна обала" Чеда Попадић и Новаковић Слободан, директор хотела "Фонтана".

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 1.06.2016. године


На иницијативу нашег Синдиката у петак, 27.маја 2016. године одржан је састанак у Министарству здравља коме су присуствовали проф. др Берислав Векић и шеф кабинета министра здравља Никола Пандрц и представници нашег синдиката из специјалних болница из Сијаринске Бање, Врањске Бање, Соко Бање, Нишке Бање и Рибарске Бање.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА СИНДИКАТА
Београд, 30.05.2016. године


Обавештавамо Вас да су на 2. Конгресу Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије изабрани следећи органи:

 

Опширније


ДР ЗОРАН САВИЋ ПРЕДСЕДНИК И У НАРЕДНОМ МАНДАТНОМ ПЕРИОДУ
Београд, 26.05.2016. године


Делегати 2. Конгреса нашег синдиката данас су др Зорана Савића поново изабрали за председника у наредном мандатном периоду и верификовали мандате чланова органа Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије.

 


ДАНАС 2. КОНГРЕС СИНДИКАТА
Београд, 26.05.2016. године


У Малој сали дворане Дома синдиката интонирањем Интернационале почео је 2. Конгрес нашег синдиката. Конгрес је отворио председник Зоран Савић, а рад је започет излагањем Извештаја о раду Синдиката у протеклом периоду.

 

Опширније

 


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 25.05.2016. године


Обавештавамо Вас да ће сутра 26.маја 2016.године, у Београду, одржати 2. Конгрес Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије.
На 2. Конгресу извршиће се избори за председника Синдиката, чланове Надзорног и Статутарног одбора Синдиката, као и верификација чланова Републичког одбора Синдиката.
Такође, Конгрес ће именовати Секретара Синдиката.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 24.05.2016. године


Обавештавамо Вас да је Уставни суд донео Одлуку којом се утврђује да Правилник о организацији и систематизацији послова ДЗ Ваљево у деловима којима су утврђени коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених није у сагласности са законом.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 13.05.2016. године


Због великог интересовања чланства и запослених у делатности социјалне заштите објављујемо део усаглашених мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији која су сходно договору са састанка одржаног у Министарству рада требала да буду послата ка свим установама социјалне заштите.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКУ ПОС-а, ОКРУГА-ГРАДА
Београд, 4.05.2016. године


Поштовани,
Подсећамо Вас да је неопходно најкасније до 15. маја 2016. године пријавити коначан број учесника, као и пријавити екипе са такмичарским дисциплинама Организационом одбору 21. Сусрета здравља.

 

Опширније


СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ
Београд, 1.5.2015. године


СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ
Београд, 28.04.2016. године


Републички одбор Синдиката жели свим члановима и запосленима у делатности здравства и социјалне заштите срећне предстојеће празнике.


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 27.04.2016. године


Обавештавамо чланове Синдиката и све запослене у социјалној заштити да је део усаглашених мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији сходно договору са састанка одржаног у Министарству рада, послат ка свим установама социјалне заштите.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 22.04.2016. године


Обавештавамо Вас да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одговорило Синдикату на захтев који смо им упутили везано за поштовање закона и увећање плате свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите за 3%...

 

Опширније


ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
Београд, 7.04.2016. године


Овогодишњи СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА је посвећен шећерној болести.
У Србији око 470.000 особа живи са дијабетесом, а ако се томе дода још 40 одсто оболелих код којих дијабетес још није откривен, укупан број оболелих од шећерне болести у Србији процењује се на 760.000. Велики број особа с дијабетесом не зна да има ову болест, а открива је случајно када већ постоје компликације, као што су болести срца и крвних судова, бубрега, ока или нервног система.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 5.04.2016. године


Након више упућених ургенција и обављених састанака са представницима надлежних државних органа, усвојен је захтев Синдиката и отпочела је исплата новчаних накнада за запослене који су се добровољно пријавили за престанак радног односа...

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ РАДА
Београд, 4.04.2016. године


На захтев нашег Синдиката одржан је састанак у Министарству рада коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите, присуствовали представници наведеног министарства и директори појединих установа социјалне заштите.

 

Опширније


УСВОЈЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА
Београд, 28.03.2016. године


Usvojen zahtev Sindikata za održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva za rad vezano rešavanje radno-pravnog i materijalnog polozaja zaposlenih u socijalnoj zastiti.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 23.03.2016. године


По налогу Министарства здравља, Републички фонд за здравствено осигурање је дана 22.03.2016.године извршио трансфер средстава за исплату новчаних накнада сходно члану 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за оне запослене са...

 

Опширније


ЗАХТЕВ - АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
Београд, 22.03.2016. године


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА

 

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
Београд, 21.03.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије упутио је министру здравља др Златибору Лончару захтев за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама за запослене у Заводима и службама хитне медицинске помоћи.

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА
Београд, 18.03.2016. године


На захтев нашег Синдиката данас је одржан састанак у Министарству здравља коме су поред наших представника, присуствовали представници наведеног министарства, представници РФЗО и директори Завода за хитну медицинску помоћ.

 

Опширније


УСВОЈЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА
Београд, 17.03.2016. године


На захтев нашег Синдиката Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-464/2016 од 23.01.2016. године којим се омогућава исплата плата и путних трошкова запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 16.03.2016. године


Обавештавамо Вас да ће се традиционални 21. Сусрети здравља одржати у Чању у периоду од 12. до 18. јуна 2016. године.

 

Опширније


ХИТАН САСТАНАК СА МИНИСТРОМ ВУЛИНОМ !
Београд, 15.03.2016. године


Министар, Александар Вулин
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Због непоштовања права утврђених ПКУ за социјалну заштиту, незадовољавајућег радно-правног и материјалног положаја запослених, Пододбор je закључио да je неопходно да се пo хитном поступку одржи састанак са министром Александром Вулином лично.

 

Опширније


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 14.03.2016. године


Усвојен захтев синдиката везано за исплату јубиларних награда
Републички фонд за здравствено осигурање је одговорио на допис Синдиката број 41/16 од 02.03.2016. године који се односи на захтев Синдиката за исплату јубиларних награда запосленима у складу са ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

 

Опширније


ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА
Београд, 11.03.2016. године


У складу са закључком Републичког одбора Синдиката у четвртак, 10. марта 2016. године, одржан је састанак председника синдикалних организација апотекарских установа у Републици Србији, а присутни су били и председници синдикалних организација Домова здравља који у свом саставу имају апотеке.

 

Опширније


ИЗАШАО НАЈНОВИЈИ БРОЈ ЛИСТА ЗДРАВЉЕ
Београд, 10.03.2016. године


Из штампе је изашао најновији број листа "Здравље". Кликом на ОПШИРНИЈЕ могуће је преузети садржај листа.

 

Опширније  


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 9.03.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 04.03.2016. године у ”Службеном гласнику РС” број 22/2016, објављена Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 4.03.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 01.03.2016. године у ”Службеном гласнику РС” број 18/2016, објављен Закон о систему плата запослених у јавном сектору.

 


ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПО ПКУ !
Београд, 3.03.2016. године


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ

 

Опширније


СИНДИКАТИ ЗАДОВОЉНИ, ИСПОШТОВАНА ПРАВА РАДНИКА
Београд, 1.03.2016. године


Закон о платама у јавном сектору, који је јуче усвојио парламент, омогућиће да запосленима у том сектору буду враћена права која нису имали годинама, попут топлог оброка и регреса, изјавио је председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Зоран Савић.
Извор: ТАНЈУГ

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 22.02.2016. године


Комисија заузела став везано за право запослених на накнаду трошкова превоза....

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 18.02.2016. године


Обавештавамо Вас да је Министарство здравља одговорило на ургенцију Синдиката везано за хитно поступање, поштовање закона и увећање плата свим запосленим у делатности здравства и социјалне заштите за 3% почев од плате за децембар 2015. године.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 17.02.2016. године


Обавештавамо Вас да је Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ дала мишљење број 110-00-00155/2015-05, којим се потврђује да се јубиларна награда запосленима за 10, 20, 30 и 35 година рада проведених у радном односу исплаћује у складу са просеком зараде из статистичких података из ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ независно од тога када се подаци о заради објављују.

 

Опширније


ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА !!!!СИНДИКАТА
Београд, 12.02.2016. године


ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ СУ ПРИМИЛИ ВИШЕ ЗАРАДА У ЈЕДНОМ МЕСЕЦУ БИЋЕ РЕФУНДИРАН ”СОЛИДАРНИ ПОРЕЗ”

 

Опширније


НАЈНОВИЈА ВЕСТ - НА СЕДНИЦИ СЕС ПОСТИГНУТ ДОГОВОР
Београд, 6.02.2016. године


На данашњој седници Социјално-економског савета Републике Србије, којој је присуствовао и премијер Александар Вучић, постигнута је сагласност око Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВЕДЕНОМ ШТРАЈКУ УПОЗОРЕЊА
Београд, 4.02.2016. године


Према достављеним извештајима органа синдиката са терена, једночасовни штрајк упозорења је наишао на велики одзив чланства и свих запослених у делатности здравства и социјалне заштите.
Окупљањем запослених у установама и читањем обавештења, јасно и недвосмислено је изражено велико незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору који умањује права запослених која су прописана Законом о раду.

 

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 4.02.2016. године


УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ, ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЈШЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3%

 

Опширније


ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА
Београд, 3.02.2016. годинеСАОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА
Београд, 2.02.2016. године


( ВИДЕО )

 

 Поводом информација које су се појавиле у средствима јавног информисања о томе да су уважени захтеви синдиката везано за текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору, обавештавамо Вас да je неопходно спровести синдикалне активности поводом штрајка упозорења заказаног за 03.02.2016.године у складу са донетом одлуком РОС-а.

 

Опширније


ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У СРЕДУ
Београд, 1.02.2016. године


Штрајк упозорења запослених одржаће се у среду 03.02.2016. године у времену од 11 до 12 сати, уз поштовање минимума процеса рада.
Штрајк упозорења испољава се прекидом рада, окупљањем запослених у установи и читањем обавештења.
Штрајкачки одбор чине чланови Председништва Синдиката који воде штрајк и заступају интересе запослених.
ЗА ОДЛУКУ КЛИКНИ НА ОПШИРНИЈЕ !

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 1.02.2016. године


Обавештавамо Вас да ће се сутра, 2. фебруара 2016. године одржати конференција за медије синдиката јавног сектора поводом Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Конференција ће се одржати у просторијама СССС, сала на другом спрату, у 10 часова.


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 1.02.2016. године


U Синдикат je пристигло обавештење Министарства здравља да је поступљено по захтеву Синдиката и да је Влада Републике Србије донела тражени закључак.


ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

ПРЕУЗМИ ДОПИС МИНИСТАРСТВА(.pdf)

Опширније


САОПШТЕЊЕ
Београд, 28.01.2016. године


РОС ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА УКОЛИКО СЕ НЕ УВАЖЕ ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА ВЕЗАНО ЗА ЗАКОН О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Опширније


ЗАТРАЖЕН САСТАНАК ПОВОДОМ ЗАКОНА О СИСТЕМУ
ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Београд, 26.01.2016. године


Репрезентативни синдикати јавног сектора обратили су се премијеру Александру Вучићу захтевом за одржавање састанка поводом Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Опширније


САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ЗАКОНА О СИСТЕМУ
ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Београд, 22.01.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да на седници Социјално-економског савета која је одржана 21.01.2016.године, није постигнута сагласност везано за текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Након вишемесечних преговора радне групе СЕС-а за израду наведеног закона и постизања сагласности везано за кључна питања радно-правног и материјалног положаја запослених, министар финансија Душан Вујовић није дао сагласност на предложени тескт.

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА
Београд, 22.01.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата запосленима који нису примили зараду-плату(аконтацију) за јануар 2016. године, као ни путне трошкове за исти месец, у здравственим установама које се налазе у блокади.

Опширније


ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КЗ
Београд, 20.01.2016. године


Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном Вам се обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика ("Службени гласник PC", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се неретко окончавају и смртним исходом.

Опширније


ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА
СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3%
Београд, 19.01.2016. године


Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) прописано је да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%.

Опширније


ХИТНА ИЗМЕНА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
Београд, 18.01.2016. године


Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, Синдикат лекара и фармацеута Србије сматрају да je неопходно да се пo ХИТНОМ поступку изврши измена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама за запослене у Заводима и службама хитне медицинске помоћи.

Опширније


НЕИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ ПРЕМИЈЕРА
ВЛАДА НЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОН
Београд, 14.01.2016. године


Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС број 103/2015) предвиђено је да се у 2016. години плате запослених у установама социјалне и здравствене заштите могу повећавати за 3%.

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСКАЗИВАЊУ СОЛИДАРНОСТИ
Београд, 13.01.2016. године


Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије:

  • Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије
  • Синдикат медицинских сестара и техничара Србије
  • Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”
  • Синдикат лекара и фармацеута Србије
предлажу да се у знак солидарности поводом убиства на радном месту наше колегинице Љубинке Поповић данас 13.јануара 2016. године у свим здравственим установама обустави рад на пет минута у периоду од 13:00 до 13:05 часова, како бисмо ћутањем одали пошту трагично настрадалој колегиници.

Опширније


САОПШТЕЊЕ
Београд, 12.01.2016. године


Репрезентативни синдикати друштвених делатности исказују огромно незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору и начином на који се преговори воде везано за одржавање састанака Радне групе за израду спорног закона.

Опширније


ОБАВЕШТЕЊЕ
Београд, 6.01.2016. године


Обавештавамо Вас да је у Министарству здравља обављено више састанака везано за критеријуме за утврђивање вишка запослених немедицинских радника у здравству.

Опширније


Важни документи

- Статут Синдиката
- Посебан колективни уговор
             (ВАЖЕЋИ)               

Важни линкови

- ЗАКОНИ /- Министарство здравља / - Стари сајт/

Тумачења

- Тумачења Комисије за праћење и спровођење колективних уговора.

- Тумачења Статутарног одбора

Секција младих

Курсна листа

Путовања

Akcija

Наш синдикат се Одлуком РОС почетком новембра прикључио акцији Фонда Б92

PSI

Public Services International

Наш Синдикат је члан Међународне федерације синдиката запослених у јавном сектору (Public Services International - PCI).

WHO

World Hеаlth Organisation

Инфомишите се о најновијим активностима Светске здравствене организације (World Heаlth Organisation - WHO).