Обавештавамо Вас да је у „Службеном гласнику РС“ број 58/2020 од 20.04.2020.године, објављен Анекс Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, којим је створен правни основ за исплату накнаде плате у висини од 100%.

Напомињемо да је чланом 101а овог уговора прописано, да право на накнаду плате остварује запослени који је одсуствовао са рада почев од 1. марта 2020. године из разлога наведених у ставу 1. овог члана, чиме је уважен захтев Синдиката и отклоњена свака сумња везано за примену овог члана.

На сајту Синдиката можете погледати и преузети овај уговор на страници ДОКУМЕНТИ у секцији ВАЖНА ДОКУМЕНТА.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ

.