Након бројних упућених захтева Синдиката везано за исплату новогодишње награде запосленима, Влада Републике Србије је донела Закључак број: 401-11875/2021, којим се препоручује органима државне управе, службама Владе и свим директним и индиректним корисницима буџета РС, јединицама локалне самоуправе, као и организацијама за обавезно социјално осигурање да обезбеде износ од 3.000,00 динара по детету на име поклона за Нову годину.

То даље значи, да је наведени износ минималан који је послодавац дужан да обезбеди, а уколико је колективним уговором код послодавца прописан већи износ, онда је послодавац дужан да исплати новчану честитку за децу за 2022.годину у износу који је прописан тим уговором.

У прилогу овог дописа можете погледати наведени закључак Владе Републике Србије.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ