Након бројних обављених разговора са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, упућених дописа у којима смо указивали да у установама социјалне заштите недостаје око 10% извршилаца, као и датог обећања министра Зорана Ђорђевића да ће овај проблем бити решен, Влада Републике Србије дала је сагласност да се у радни однос на неодређено време прими 455 неговатељица и 127 здравствених радника у установама социјалне заштите за смештај корисника, који су током ванредног стања били ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима у овим установама.

Влада је уважила тврдње Синдиката да су ови запослени неопходни установама социјалне заштите и након укидања ванредног стања.

Овом приликом желимо да укажемо да постоје запослени који имају уговоре на одређено време и да им сходно закону, исте није могуће продужити, због чега апелујемо да се и они приме у радни однос на неодређено време, сходно потребама установа и актима Владе Републике Србије.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ