Због великог интересовања чланства у делатности здравства и социјалне заштите везано за предстојеће повећање плата, повећање броја извршилаца и других отворених питања, обавештавамо Вас како следи:

 

Синдикат је у протеклом периоду обавио више састанака и разговора са представницима Министарства здравља, Министарства финансија и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, укључујући и јучерашњи састанак руководства Синдиката са министром здравља асс. др Златибором Лончаром.

Синдикат је указивао да се приликом доношења одлуке о повећању плата морају сагледати сви запослени у овим делатностима, као и да здравственим радницима у социјалној заштити повећање мора бити у висини опредељеној колегама у здравству, што је прихваћено.

Крајем текуће године најављено је укидање прописа којим се забрањује запошљавање, чиме је усвојен један од захтева Синдиката и којом мером очекујемо повећање броја извршилаца до оног броја одређеног кадровским планом.Напомињемо да инсистирамо и на измени Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности, а рад на измени овог правилника је најављен од стране ресорног министарства.

Министар здравља нам је изнео уверавања да ће још један захтев Синдиката бити испуњен, у смислу да ће се отпочети са изградњом јефтиних станова за запослене у здравству.

Разговарано је и о условима рада, о улагању у опрему и инфраструктуру, пријему нових кадрова, додели специјализација за здравствене раднике…

Такође, разговарано је и о отпочињању преговора за закључивање новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, платним групама и платним разредима и с тим у вези успостављању адекватног односа између плата и награђивању запослених чији су резултати рада изнад стандардног учинка.

Поред свега наведеног, резултат предузетих активности Синдиката је да ће повећање плата бити:

15% за: медицинске сестре/техничаре свих профила и у делатности здравства и у делатности социјалне заштите (Синдикат је инсистирао да сви профили медицинских сестара/техничара морају бити обухваћени овим повећањем),

10% за: докторе медицине и стоматологије, фармацеуте, фармацеуте-биохемичаре, здравствене сараднике и специјалисте свих профила и у делатности здравства и у делатности социјалне заштите,

8% за запослене немедицинске раднике у делатности здравства,

9% за запослене у делатности социјалне заштите,

11,1% за запослене који имају минималну зараду (минимална цена рада по радном часу износи 172,50 динара почев од 1.јануара 2020.године);

 

Подсећамо да је Синдикат захтевао једнако повећање плата за све запослене, али овај предлог и поред вишемесечног инсистирања Синдиката није прихваћен од стране ресорних министарстава.

Договорено је да се почетком наредне године наставе разговори са министром здравља у циљу повећања плата свих запослених у здравству.

Настављамо активности за унапређење услова рада, стручног оспособљавања и усавршавања, за повећање броја извршилаца и за веће плате!!!

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ