Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обавестило Синдикат да је прихваћена наша Иницијатива за закључивање Анекса Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, како би се створио правни основ да запослени у социјалној заштити имају право на накнаду плате у висини од 100%.

Напомињемо, да Анекс овог уговора може закључити искључиво наш Синдикат, као једини репрезентативни синдикат у делатности социјалне заштите који је потписник Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.

О даљим активностима у вези са усвајањем Анекса овог уговора, благовремено ћемо вас обавестити.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ