Обавештавамо Вас да је Синдикат предао ресорним министарствима у року,  примедбе на предлог платних група и платних разреда за радна места у здравству, генеричка радна места, као и за радна места у социјалној заштити, у складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката.

Примедбе ће бити и непосредно изнете у разговорима са представницима Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

О исходу преговора, благовремено ћемо Вас обавестити.