Према информацијама које смо добили од РФЗО, трансфер средстава за плате здравственим установама биће извршен 3. јануара 2018.године.

На синоћној седници Влад РС донет је Закључак о повећању плата, али исти још увек није достављен РФЗО.

По добијању наведеног закључка РФЗО ће обавестити здравствене установе о времену исплате увећаног дела плате.