Након бројних упућених захтева Министарству здравља, РФЗО и другим надлежним државним органима, одржаних састанака са министарком здравља и њеним најближим сарадницима, покренутим судским поступцима и континуираним указивањем на неправду коју су доживљавали специјализанти у појединим установама, Синдикат је извојевао велику победу на начин што је изборио да министарка донесе Правилник о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину..

Овај правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, број 63/23 од 28. јула 2023. године, у којем је на инсистирање Синдиката и уз подршку и разумевање министарке измењен прилог 1. за конто 423311 “услуге образовања и усавршавања запослених” тако да се у оквиру трошкова специјализације или уже специјализације, обезбеђују трошкови полагања специјалистичких испита, овере семестара, школарине, образаца индекса и диплома, као и трошкови превоза од места становања до здравствене установе у којој се обавља специјализација или ужа специјализација.

На овај начин је отклоњена и свака евентуална недоумица по питању тога да ли специјализанти имају право на накнаду трошкова превоза.

Синдикат је још једном на делу показао своју снагу.

Наше активности по овом и другим питањима, можете погледати на нашем сајту.

Позивамо специјализанте који то већ нису учинили, да се учлане у Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, јер се Ваша и наша реч може чути и уважити код надлежних државних органа.

Када је тешко, ту је Синдикат.
Заједно можемо више.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ