На данашњем састанку који је одржан у Министарству здравља коме су присуствовали државни секретар проф. др Берислав Векић са сарадницима и представници репрезентативних синдиката у делатности здравства на нивоу Републике Србије, разговарано је о предлогу платних група и платних разреда за радна места у здравству.

Ресорно министарство је уважило већину примедби које су репрезентативни синдикати упутили. Разговори поводом платних група и платних разреда се настављају.

Очекујемо ускоро и позив за састанак са представницима Министарства за државну управу и локалну самоуправу ради разговора о платним групама и платним разредима за генеричка радна места.

Подсећамо да је предлог Синдиката за измене платних група и платних разреда за генеричка радна места благовремено предат ресорним министарствима ради даљег поступања.

Штитимо права свих запослених у здравству и социјалној заштити.

Очекују нас и преговори за закључивање нових Посебних колективних уговора за делатност здравства и делатност социјалне заштите.

БУДИ ЧЛАН, БЕЗ ЈАКОГ СИНДИКАТА НЕ МОЖЕШ УТИЦАТИ НА ПОБОЉШАЊЕ СВОГ РАДНО-ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА!!!