Влада Републике Србије је 26.јуна 2020.године, на предлог Министарства здравља, донела Закључак број 401-5282/2020 којим се средства за плате здравствених радника, здравствених сарадника и немедицинских радника, који су током ванредног стања  примљени у радни однос ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19, обезбеђују из буџета Републике Србије, за период од 5 месеци.

На овај начин, усвојен је захтев Синдиката да се и новопримљеним запосленима обезбеде средства за исплату плата.

У циљу реализације овог закључка, РФЗО је упутио допис свим филијалама и директорима установа ради обрачуна потребних средстава за исплату плата овим запосленима, као и да би се извршило требовање потребних средстава надлежној филијали.

У прилогу овог обавештења можете погледати Закључак Владе.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ