Влада Републике Србије је дана 12.09.2023.године упутила Министарству здравља допис број 112-8328/2023, у којем се наводи да ресорном министарству доставља ради реализације, Закључак о измени Закључка у вези са пријемом у радни однос на неодређено време лица која су започела са радом у здравственим установама у јавној својини и привременим објектима за смештај и лечење оболелих од заразне болести КОВИД-19, након ступања на снагу наредбе о проглашењу епидемије ове заразне болести (НАРЕДБА ЈЕ НА СНАЗИ ОД 19.МАРТА 2020.ГОДИНЕ).

У допуни Закључка Владе се наводи да се Министарство здравља задужује да у року од 30 дана од дана доношења овог закључка изрши измену кадровских планова здравствених установа, где је то неопходно, тако да исти обухвате и лица која заснивају радни однос на неодређено време у складу са тачком 1. овог закључка.

Напомињемо да ово значи да се Влада сагласила да лица која су по основу уговора о раду или по другом основу радно ангажована на одређено време након ступања на снагу Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19, а која су радила на пословима лечења оболелих од ове заразне болести или на пратећим помоћно-техничким пословима у вези са лечењем оболелих и која су на тим пословима провела најмање једну годину и шест месеци почев од дана проглашења епидемије, БУДУ ПРИМЉЕНА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕЗАВИСНО ОД БРОЈА И СТРУКТУРЕ КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ КАДРОВСКИМ ПЛАНОВИМА!!!

Допуном Закључка Владе, УСВОЈЕН ЈЕ ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ДА СВА ЛИЦА КОЈА СУ БИЛА АНГАЖОВАНА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ (министарка нам је изнела уверавања да ће се рачунати и период до септембра 2023. године, а да се пријем односи на сва лица која су радила у наведеном периоду, а нарочито на оне којима је у међувремену престао радни однос) и која су помогла држави и грађанима када је било најтеже, ризикујући своје животе, БУДУ ПРИМЉЕНА У СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС.

Још једном ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА НА КОЈА СЕ ОВАЈ ЗАКЉУЧАК ОДНОСИ, А КОЈА ТО НИСУ ВЕЋ УЧИНИЛА, ДА СЕ УЧЛАНЕ У СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ.

Када се чинило да вишегодишњи напори Синдиката на овој активности неће уродити плодом, доказали смо да можемо и оно у шта је мало ко веровао!!!

КАДА ЈЕ ТЕШКО, ТУ ЈЕ СИНДИКАТ! БУДИ ЧЛАН, ВИШЕСТРУКО СЕ ИСПЛАТИ!

СИНДИКАТ ЧЕСТИТА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СВИМ НОВОЗАПОСЛЕНИМ!!!

АПСОЛУТНО СТЕ ТО ЗАСЛУЖИЛИ!

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ