На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 112-8455/2023, од 14. септембра 2023.године, Генерални секретаријат Владе утврдио је пречишћен текст Закључка у вези са пријемом у радни однос на неодређено време лица која су радно ангажована у здравственим установама у јавној својини и привременим објектима за смештај и лечење оболелих од заразне болести КОВИД-19, након ступања на снагу Наредбе о проглашењу епидемије ове заразне болести.

У пречишћеном тексту нема више ограничења у погледу потребног времена проведеног на раду лица која су била радно ангажована почев од 19. марта 2020. године.

На овај начин, Влада се сагласила са ставом Синдиката да сва лица која су радила током пандемије буду примљена у стални радни однос укључујући: труднице, породиље, као и сва друга лица која су била радно ангажована краће од 18 месеци по било ком основу).

У прилогу вам достављамо на увид пречишћен текст закључка.

Још једном упућујемо заслужене и искрене честитке свим лицима која ће засновати радни однос на неодређено време.

БУДИТЕ ДЕО НАЈВЕЋЕ ПОРОДИЦЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА, УЧЛАНИТЕ СЕ У СИНДИКАТ!

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ