Обавештавамо Вас да су  на нашем сајту у рубрици Важни документи постављена нова мишљења Kомисије за праћење примене и давање  аутентичних тумачења ПКУ за делатност здравства.

ДОКУМЕНТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ