ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Синиша Мали

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом да Владa Републике Србије донесе Закључак којим би се омогућила исплата плата, путних трошкова и других примања запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади.

Наиме, рачуни појединих здравствених установа налазе се у блокади дужи временски период и због тога запослени у овим установама не могу имати принадлежности прописане позитивним прописима, док се не донесе одговарајући закључак Владе.

Запослени нису одговорни за наведено стање, а своје радне задатке извршавају савесно, професионално и у складу са правилима струке, како би се корисницима услуга пружила здравствена заштита у складу са законом.

Синдикат захтева да се изнађе решење које би омогућило запосленима исплату плата, трошкова и других примања у складу са законом и закљученим новим Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Указујемо да је потребно да Влада Републике Србије донесе Закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које су у блокади, који би био изузет од принудне наплате и који би се користио за исплату свих личних примања запослених.

Молимо да ресорна министарства прихвате ову иницијативу Синдиката и дају предлог Влади Републике Србије да се наведени закључак односи на све здравствене установе из Плана мреже којима се рачун налази у блокади у 2020. години, на начин како је то рађено и у протеклим годинама.

Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ