ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Синиша Мали

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом да Владa Републике Србије донесе нови Закључак (или допуни постојећи) којим би се омогућила исплата солидарне помоћи запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади у складу са закљученим Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I).

Закључком Владе Републике Србије број 401-824/2020 од 30.јануара 2020.године, дата је сагласност да се принудном наплатом неће теретити средства намењена запосленима у здравственим установама из Уредбе о Плану мреже здравствених установа из средстава доприноса Републичког фонда за здравствено осигурање за све принадлежности запослених, изузев за исплату солидарне помоћи запосленима, коју смо уговорили вођењем социјалног дијалога са преговарачким тимом Владе Републике Србије, која није предвиђена.

Због тога, здравственим установама које се налазе у блокади, не преносе се средства за исплату свих врста солидарне помоћи запосленима, чиме су неоправдано стављени у неравноправан положај у односу на друге запослене у здравственим установама, што представља дискриминацију.

Ова права се запосленима не могу ускратити, те Вас молимо да донесете нови Закључак који ће исправити очигледну неправду.

Подсећамо да због наведеног закључка, РФЗО не преноси средства здравственим установама за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленог, због дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, због настанка теже инвалидности запосленог и др.

Молимо да ресорна министарства прихвате ову иницијативу Синдиката и дају предлог Влади Републике Србије да се донесе нови Закључак којим би се омогућила исплата солидарне помоћи запосленима са заштићеног рачуна.

Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ