ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Aна Брнабић

 

 

 

Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Сл. гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019), делатност синдиката је прописана као делатност која има мали утицај на животну средину и као таква прописана је обавеза плаћања таксе.

Сматрамо да је овакво нормирање апсолутно неприхватљиво из разлога што су синдикати организовани и делују углавном у просторијама послодавца, те за свој рад користе ресурсе послодавца, па би плаћање еколошке таксе и од стране послодавца и од стране синдиката, представљало дуплирање овог намета, а да су ефекти могућег утицаја на животну средину исти.

Подсећамо Вас да је код неких послодаваца организовано више синдиката, у ком случају би се више пута наплаћивала ова накнада коју је послодавац већ измирио.

Напомињемо да је овакав намет огроман и неоправдан терет за синдикалне организације које и овако имају скромне приходе, који се користе за помоћ чланству и друге сврхе у складу са активностима синдиката.

Као доказ наших тврдњи, наводимо и одредбу члана 127. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе у којој је прописано да је послодавац дужан да репрезентативном синдикату код послодавца, без накнаде трошкова и посредством службе која обавља административне и техничке послове,  обезбеди обављање административних и техничких послова.

Дакле, послодавац је већ сходно наведној уредби платио еколошку таксу за обављање ових послова, односно утицаја на животну средину, па би наметање обавезе да у истој правној и чињеничној ситуацији исто уради и синдикат који је организован и делује код тог послодавца, представљало двоструки намет, за који не постоји оправдање, а озбиљно угрожава рад синдиката.

Због свега наведеног, молимо Вас да по хитном поступку приступите изменама и допунама ове уредбе, на начин да синдикати не буду обвезници плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ