МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Даница Грујичић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, обраћа Вам се са захтевом за одржавање састанка.

На састанку би разговарали о горућим проблемима запослених, а пре свега о чињеници да ће процентуално повећање плата запослених бити мање од процента раста инфлације у текућој години, чиме ће се погоршати материјални положај запослених.

Због тога је неопходна измена основице за обрачун и исплату плата у првом кварталу наредне године, као и измена Уредбе о коефицијентима… која је на снази више од две деценије.

Актуелни су и проблеми специјализаната, услови рада запослених, као и проблеми у финансирању плата и других принадлежности из радног односа запослених у институтима и заводима за јавно здравље, апотекарским установама, РХ центрима и Установи заједничких послова института у Сремској Каменици.

Очекујемо заказивање састанка у најкраћем могућем року, у времену када то Вама одговара.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ