КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује захтев за побољшање материјалног положаја запослених у делатности здравства и социјалне заштите.

Према подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене у августу 2022. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 13,2%. Нарочито су драстично поскупеле основне животне намирнице од којих издвајамо: хлеб и житарице 24,1%, месо 23,7%, риба 23,9%, млеко, сир и јаја 23,5%, уља и масти 21,7%, воће 15,9%, поврће 14,8%, кафа и чај 25,7%.

Према проценама стручњака, потрошачке цене ће бити повећане до краја године за више од 20%. Због тога је неопходно повећање плата најмање у том процентуалном износу, како не би  дошло до пада стандарда запослених и даљег одлива кадра.

Плата лекара износи свега 95.890 динара.

Плата струковне медицинске сестре/техничара (VI ниво НОКС) је и даље испод просека у Републици Србији, а у социјалној заштити је још нижа. Запослени у администрацији, техничкој служби и возачи имају плату тек нешто изнад минималне зараде.

Запослени из шест група послова у здравству и  исто толико група послова у социјалној заштити, по још увек важећој Уредби о коефицијентима… немају ни минималну зараду.

Указујемо још једном да је Уредба донета 2001. године, уз објашњење да ће бити привременог карактера, а та “привременост” траје више од две деценије.

Синдикат предлаже увођење јединствене основице, уз утврђивање нових коефицијената и успостављање адекватног односа између њих, уважавајући специфичности занимања и радно оптерећење запослених.

Намера Синдиката, а надамо се и Ваша, је смањење броја запослених који примају минималну зараду и даље побољшање материјалног положаја свих запослених. Због тога је измена наведене уредбе неопходна у најкраћем могућем року. Времена за чекање више нема.

Сматрамо да је благовремено вођење социјалног дијалога најбољи пут за решавање овог и других отворених питања.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ