ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА: Министар, Душан Вујовић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА: Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА: Министар, Зоран Ђорђевић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за увећање плата ЗА 15% свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), основица за обрачун и исплату плата умањена је за 10%.

Закључком Владе Републике Србије број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године запосленима код корисника јавних средстава увећана је основица почев од плате за децембар 2015. године (која још увек није исплаћена) и износила је – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање, а затим новим Закључком  број 121-12361/2016-1 од 23. децембра 2016.године увећана је основица почев од плате за децембар 2016. године и износи – нето 2.561,23 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање. Након ова два увећања основице, плата запосленима још увек није враћена на ниво пре умањења од 2014. године, односно недостаје још 2,74%.

Према званичним статистичким подацима, инфлација у периоду 2014-2017 година (јул) износи више од 7%.

Дакле, да би се плате запосленима вратиле на ниво из октобра 2014. године, неопходно је да се основица за обрачун и исплату плата запосленима увећа за најмање 10%.

Синдикат захтева увећање плата за 15%, из разлога што сматрамо да је то минимално реално повећање плата за временски период од 5 година, односно 1% годишње.

Председник Републике Србије Александар Вучић је више пута у средствима јавног информисања изнео да је стање у републичком буџету знатно изнад очекиваног нивоа, односно у суфициту (буџет Србије је у првој половини 2017. године имао суфицит од 33,2 милијарде динара, према званичним подацима које је објавило Министарство финансија) и најавио да ће запосленима у јавном сектору бити ЗНАЧАЈНО повећана плата.

Са изнетог, сматрамо да су се стекли услови за повећање зарада запосленима у здравству и социјалној заштити у наведеном износу, јер свако повећање плата испод 10% не би вратило плате запосленима на ниво који су имали пре умањења из 2014. године (умањење+инфлација).

Овом приликом желимо да укажемо на огромно незадовољство запослених неадекватним примањима, обзиром на послове које обављају, а који носе огромну одговорност. Хиљаде младих и високообразованих одлази из земље због неадекватног вредновања њиховог рада. Они за свој рад ван граница наше земље могу да добију и десет пута већу плату.

Спречите даљи егзодус запослених, неће имати ко да лечи грађане, али ни вас, а ни нас!!!

Још једном Вам указујемо да повећање минималне зараде мора пратити повећање плата свим запосленима, из разлога што ће се у супротном поједини послови административих радника сходно још увек важећој Уредби о коефицијентима… изједначити са минималном зарадом и довести до још већег незадовољства запослених.

Очекујемо отворену и недвосмислену подршку ресорних министарстава, сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката и с тим у вези хитно поступање Владе Републике Србије.

 

Председник

др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ / 1

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ /2