МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за давање јасне и недвосмислене инструкције за поступање здравствених установа током ванредног стања.

Због проглашења ванредног стања у Републици Србији, а у циљу сузбијања заразне болести covid – 19, многи запослени у здравственим установама ће обављати послове ван места рада, односно ван просторија послодавца.

Синдикат предлаже да дате писану Инструкцију која ће на јединствен начин да наложи послодавцима да издају писани акт за распоређивање запослених уколико се укаже потреба за радом:

1.Код другог послодавца из Плана мреже здравствених установа;

2.Код другог послодавца који обавља здравствену делатност;

3.У новоформираним привременим болницама (сајам, хале и друга места која за ту намену буду одређена).

Инструкција треба да садржи и обавезну заштитну опрему коју мора имати сваки запослени, начин употребе и одлагање исте, а све у складу са пословима које ће на тим местима запослени обављати.

Такође, неопходно је дефинисати нивое и функције одговорности за новоформиране болнице, уз успостављање јасно дефинисаног протока информација, наредби и извештаја, да би запослени могли на најбољи и најбезбеднији начин да обаве своје радне задатке.

Апелујемо да се обезбеди довољна количина заштитне опреме за све запослене у систему јавног здравства Србије.

Још једном указујемо да је неопходно ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ СТВОРИТИ ПРАВНИ ОСНОВ, како би се омогућило да запослени који су привремено спречени за рад услед пружања услуга лицима оболелим од заразне болести covid -19, имају право на накнаду зараде која износи 100% од основа за накнаду зараде (уколико оболе или буду у самоизолацији).

Синдикат је упутио ову иницијативу још 13.03.2020.године, али још увек нисмо добили одговор.

Због свега наведеног, сматрамо да је ову Инструкцију неопходно донети по хитном поступку у циљу отклањања присутног осећаја несигурности код запослених, од којих се очекује максимално ангажовање и фокус на спречавању могућих несагледивих последица по здравље становништва.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВАЈ ЗАХТЕВ