У Београду 06.03.2018. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић

На основу Закључка Пододбора за социјалну заштиту као највишег органа Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за делатност социјалне заштите, упућујемо Вам ИНИЦИЈАТИВУ за доношење ПОСЕБНОГ ЗАКОНА за градњу станова запосленима у делатности социјалне заштите по повољнијим условима, на начин како се то предлаже за припаднике МУП, Војске Србије и служби безбедности.

            Запослени у социјалној заштити имају просечна примања која су испод просечне плате у Републици Србији, те из тог разлога велики број запослених нема решено стамбено питање.

            Мањак броја извршилаца, неадекватни услови рада и недовољна примања су разлози због којих запослени одлазе у иностранство у потрази за бољим животом.

Мишљења смо да би у случају да ову иницијативу Синдиката прихватите као своју и благовремено је уврстите у најављени Lex specialis за градњу станова, да би се запосленима пружила прилика и могућност да остану да живе и раде у својој земљи, у којој ће се потреба за обављањем послова социјалне заштите у наредним деценијама сигурно повећавати због неповољне старосне структуре становништва.

            Напомињемо и да је у средствима јавног информисања раније најављена могућност да специјални закон поред припадника МУП, Војске и служби безбедности, обухвати и уметнике, као и научнике, због чега сматрамо да запослени у делатности социјалне заштите која је од изузетног значаја по свако друштво не би смели да буду изостављени.

            Сматрамо да је идеална прилика да ову иницијативу прихватите као своју и омогућите запосленима, а нарочито младима, да остану да раде и пружају услуге социјалне заштите у земљи у којој су рођени и у којој су стекли образовање.

            Подсећамо да је градња станова по повољнијим условима најављена у 6 градова у Републици Србији, а да су потребе много веће.

             Са изнетог, очекујемо да поступите у складу са насловљеном иницијативом, односно да запослени у социјалној заштити имају исти положај као и део јавног сектора коме су ова права најављена кроз доношење посебног закона.

Председник

др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ