МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министарка, Дарија Кисић Тепавчевић

 

На основу члана 246. став 1. и 2. Закона о раду, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, као репрезентативни синдикат у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије и једини потписник важећег гранског колективног уговора за делатност социјалне заштите, Вам упућује иницијативу за отпочињање преговора и закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.

Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019), сходно члану 91. став 2. ступио је на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно 19.априла 2019.године.

Ставом 1. истог члана прописано је да се уговор закључује на период од три године, почев од дана његовог ступања на снагу.

Обзиром да наведени уговор престаје да важи у априлу 2022.године и да је неопходно одредбе истог унапредити у смислу побољшања радно-правног и материјалног положаја запослених, сматрамо да преговоре треба отпочети у најкраћем могућем року.

Синдикат је у складу са Законом о раду образовао одбор за преговоре за закључивање новог Посебног колективног уговора, о чему ћемо Вас благовремено обавестити.

Сходно наведеном, очекујемо да преговори отпочну у најкраћем могућем року, како бисмо имали довољно времена за преговарање и закључивање новог Посебног колективног уговора за делатност социјалне заштите, на задовољство свих запослених у овој делатности која је од изузетног значаја по друштво у целини.

Очекујемо Ваше поступање и позив за одржавање састанка преговарачких тимова.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ