МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

 

На иницијативу чланства, представника Синдиката запослених у институтима и заводима за јавно здравље, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује Иницијативу за решавање радно-правног и материјалног положаја запослених у овим установама на јединствен начин.

Наиме, у финансијском плану РФЗО за 2020.годину, значајно су умањена средства (за око 60%) која су намењена институтима и заводима за јавно здравље.

Ова средства нису довољна за нормално функционисање установа.

РФЗО је до сада учествовао у финансирању плата запослених у институтима и заводима у износу од 34%, приходи из буџета РС износе 16%, а остатак од 50% установе финансирају из прихода који остваре на тржишту.

Са овако умањеним средствима, због нелојалне конкуренције на тржишту и неспровођења Закона о јавном здрављу, овим установама прети гашење.

Захтевамо да по хитном поступку предузмете све мере у оквиру законом поверених надлежности, како би се овај проблем решио на јединствен начин, на задовољство запослених и грађана Републике Србије, а ради очувања јавног здравља.

Отворени смо за разговор на ову тему у времену када то Вама одговора и нудимо конкретна решења.

Очекујемо, Вашу хитну реакцију у циљу очувања јавног здравља и радно-правног положаја запослених.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ