На седници Социјално-економског савета Републике Србије одржаној 28.03.2018.године, разматрана је поднета иницијатива Синдиката за измену висине накнаде зараде због боловања.

Синдикат је још једном изнео ставове и конкретне предлоге за измене позитивних прописа како би се исправила неправда према запосленима и омогућило да накнада зараде буде у висини 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, у случају проглашења епидемије или појаве заразне болести, услед којих околности запослени у установама здравства буду привремено спречени за рад.

Након одржане свеобухватне расправе, договорено је да се наведена иницијатива Синдиката упути Радној групи Министарства здравља за израду Закона о здравственом осигурању.

Синдикат неће одустати од поднете иницијативе, јер сматрамо апсолутно неприхватљивим да запослени због ризика посла који обављају, за свој рад услед контакта са пацијентима који су оболели од заразних болести буду ”награђени” са драстично умањеном платом услед привремене спречености за рад.

Очекујемо да Радна група за израду Закона о здравственом осигурању размотри конкретне предлоге Синдиката и уврсти у Предлог наведеног закона иницијативу Синдиката.

Поштујте наше пожртвовање и рад, исправите неправду!

О даљим активностима Синдиката поводом поднете иницијативе, благовремено ћемо вас обавестити.