Институт за медицину рада Србије ”Др Драгомир Карајовић“ СМАТРА ДА ЈЕ ОПРАВДАНА поднета ИНИЦИЈАТИВА нашег Синдиката за измене и допуне Закона о раду и Закона о здравственом осигурању на начин да се запосленима који оболе од заразне болести услед обављања својих радних задатака, односно пружања услуга здравствене заштите лицима оболелим од заразних болести, ОМОГУЋИ ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ У ВИСИНИ 100% ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ ПРЕ МЕСЕЦА У КОЈЕМ ЈЕ НАСТУПИЛА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАД.

Институт сматра да је иницијатива оправдана под следећим условима:

1.да је здравствени радник оболео од заразне болести за коју не постоји адекватна вакцина, као и у случају заразне болести за коју постоји адекватна вакцина, ако поседује валидну документацију о вакцинацији и евентуалној ревакцинацији,

2.да послодавац није обезбедио вакцинацију здравствених радника.
Предлог је да мишљење о испуњености наведених услова даје установа медицине рада која пружа здравствене услуге послодавцу.

Очекујемо да ресорна министарства, након добијеног позитивног мишљења, предузму све мере и радње у циљу измене позитивних прописа на начин како смо то предложили, како би се исправила неправда према запосленима који свакодневно жртвују своје здравље да би пружили корисницима услуга сву неопходну здравствену негу.

У прилогу овог обавештења можете погледати дато мишљење Института ”Др Драгомир Карајовић“.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ