У складу са закључком Републичког одбора Синдиката у четвртак, 10. марта 2016. године, одржан је састанак председника синдикалних организација апотекарских установа у Републици Србији, а присутни су били и председници синдикалних организација Домова здравља који у свом саставу имају апотеке.
На састанку су отворена и разматрана бројна питања радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама, као и статус апотекарских установа.
Исказано је огромно незадовољство Предлогом Закона о апотекарској делатности који је усвојен од стране Скупштине Фармацеутске коморе Србије као полазна основа за јавну расправу.
Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа. Уколико би се апотекарске установе приватизовале на начин како је предложено наведеним законом, несумњиво би се даље урушио радно-правни и материјални положај запослених у апотекарским установама.
Синдикат захтева измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
Исказана је велика подршка запосленима у Апотеци Панчево да истрају у својим захтевима и биће им пружена сва неопходна помоћ у синдикалним активностима.
Након што са терена пристигну примедбе, извршиће се сублимација свих примедби везано за Закон о апотекарској делатности, а након тога исте ћемо упутити Фармацеутској комори Србије.
Синдикат ће наставити са активностима везаним за очување радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама и тим поводом се обратити надлежним државним органима.

Преузми ингормацију