Министарство здравља нас је обавестило да је захтев Синдиката за давање инструкције јавним здравственим установама и привременим болницама прослеђен  Кризном штабу за сузбијање заразне болести covid – 19.

Подсећамо да је Синдикат ресорном министарству упутио захтев за давање инструкције јавним здравственим установама и привременим болницама, ради правилног обрачуна плате и додатака на плату лица која извршавају радну обавезу обављањем послова и задатака у јавној здравственој установи или привременој болници, у коју су упућена на рад, а права из радног односа остварују у установи у којој су запослена (из које су упућена).

Очекујемо да Кризни штаб уважи овај оправдани захтев Синдиката.