На захтев искључиво нашег Синдиката, Влада Републике Србије на седници одржаној 14. фебруара 2018.године донела је Закључак којим се омогућава исплата плата, путних трошкова, јубиларних награда, отпремнина и других примања запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади.

У прилогу можете погледати допис Министарства здравља који је упућен нашем Синдикату, као и сам захтев који смо упутили ресорном министарству у циљу заштите права запослених.

ДОПИС МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

ЗАХТЕВ СИНДИКАТА УПУЋЕН ВЛАДИ СРБИЈЕ