Влада Републике Србије донела је Закључак број 53-9870/2020 од 3.12.2020.године, којим је дата сагласност  за исплату награда запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, чије се плате финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, који су ангажовани на пословима лечења пацијената и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у свему према инструкцијама Министарства здравља.

Средства за ове намене обезбеђена су из буџета Републике Србије и преносе се Републичком фонду за здравствено осигурање.

Републички фонд за здравствено осигурање средства преноси здравственим установама у складу са извршеним требовањем, а на основу раније датих инструкција Министарства здравља.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ