Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да су у ”Службеном гласнику РС” број 51/2021 и 53/2021, објављене Одлуке Уставног суда број IУз-247/2018 и IУз-266/2017  којом је суд оценио да одредба члана 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18) није у сагласности са Уставом и као таква престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у ”Службеном гласнику РС”, као и да одредба члана 14. став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом, у делу који гласи: „ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде”, није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором и као таква престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у ”Службеном гласнику РС”.

Чланом 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом било је предвиђено да се право на накнаду зараде (плате) због одсуства са рада (ради посебне неге детета) не може остварити за дете (за које је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица).

Што се тиче члана 14. став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом, обзиром да је престао да важи, нема више ограничења у смислу периода који запослена треба да ради, да би остварила право на накнаду зараде по овом основу.

Овом приликом желимо да подсетимо, да је Синдикат од тренутка када се овај закон нашао у скупштинској процедури, указивао надлежнима на све његове недостатке. Одлучно смо стали у заштиту запослених породиља, које су оштећене применом прописа за време одсуства са рада. У циљу њихове заштите, упутили смо надлежнима више дописа у којима смо захтевали да се по хитном поступку измене прописи, између осталог да се обрачун врши за период од 12 месеци, а не 18 како сада гласи.

Од ресорног министарства очекујемо да приступи изменама и допунама закона, како ни једна запослена породиља не би примила мањи износ накнаде плате, од плате коју је имала за период када је радила.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ