Због недоумица везано за примену Уредбе о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Синдикат се обратио надлежним министарствима за доставу мишљења о правилној примени наведене уредбе.

У вези са тим, Министарство финансија Републике Србије дало је следеће мишљење:

 

“Поштовани,

Уредба о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 уређује ново право запослених на додатак на основну плату.

Према томе, овом уредбом се дефинише право на додатак на основну плату, а не увећање основице за обрачун и исплату плата. Увећање основице се прописује Законом о буџетском систему и, на основу њега, утврђује закључком Владе.”

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ