Закон о порезу на доходак грађана омогућава послодавцу да не плаћа порез на зараде на примања запосленог од послодавца по основу накнаде документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Иновирани Закон о порезу на доходак грађана примењује се од 1. jануара 2020.године.

Уколико послодавац нема веродостojне исправе на основу којих доказује да је на адекватан начин надокнадио трошак запосленoг за долазак и одлазак са рада ( нпр. рачун за куповину месечне претплатне карте, рачун за гориво и сл.) на исплаћени износ плаћа порез од 10%.

Послодавац уколико нема организован сопствени превоз може у складу са законом да:

  1. Запосленима купује карте за превоз директним уплатама превознику;
  2. Обавеже запослене да правдају трошкове свог доласка адекватним рачунима или
  3. Плати порез од 10% уколико запосленима плати трошкове без рачуна.

На основу наведеног, запослени је у обавези да на захтев послодавца истом достави рачун којим документује трошкове за долазак и одлазак са рада.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ