Обавештавамо Вас да је дана 15. фебруара 2019. године у ”Службеном гласнику РС” број 10/2019, објављена  Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама.