Обавештавамо Вас да је дана 19.марта 2018. године у ”Службеном гласнику РС” број 21/2018, објављена Уредба о допуни Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама („Сл. гласник РС“, бр. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 и 21/2018).

Допуна наведене уредбе се односи на запослене у установама која обављају делатност на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и које су укључене у пилот фазу реформе плаћања болничког лечења на основу дијагностички сродних група.

Уредба ступа на снагу 27.марта 2018.године.

У прилогу овог обавештења можете погледати допуну Уредбе.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ