Обавештавамо Вас да је у ”Службеном гласнику Републике Србије” број 55 од 02. јуна 2017.године објављено решење број 110-00-286/2016-02 од 8.маја 2017.године којим се утврђује да Синдикат лекара и фармацеута Србије, са седиштем у Београду, Јове Илића 55 не испуњава услове репрезентативности у делатности здравства на територији Републике Србије.

Наведено решење можете преузети у прилогу овог обавештења

Преузмите документ