Обавештавамо Вас да је дана 09.06.2017. године у ”Службеном гласнику РС” број 57/2017, објављен Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину.

Наведени правилник је донео Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 29. маја 2017.године.