Обавештавамо Вас да је дана 14. фебруара 2020. године у ”Службеном гласнику РС” број 13/2020, објављена Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ