Обавештавамо Вас да је Министарство здравља упутило допис број 120-01-151/2020-02 од 26.августа 2021.године Републичком фонду за здравствено осигурање, у којем се наводи да се примена Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже, продужава до 31.децембра 2021.године.

То значи да се здравственим установама омогућава занављање и запошљавање на одређено време ради замене дуже одсутних запослених свих структура у складу са важећим кадровским плановима, без обраћања Комисији за кадрове здравствених установа до краја текуће године.

Допис који можете видети у прилогу, прослеђен је здравственим установама, преко филијала РФЗО.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС