Влада Републике Србије је донела Закључак број 401-10935/2022 од 22.децембра 2022.године којим се препоручује свим директним и индиректним корисницима буџета као и организацијама за обавезно социјално осигурање да обезбеде износ од 3000,00 динара по детету на име поклона за Нову годину – новчану честитку за децу запослених за 2023. годину.

У прилогу овог обавештења можете погледати наведени закључак.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАКЉУЧАК