Обавештавамо Вас да је дана 23.јануара 2018. године у ”Службеном гласнику РС” број 6/2018, објављена Уредба о изменанама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 6/18).