Обавештавамо Вас, да је дана 12. априла 2023. године, објављен Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 28/2023) који се продужава до 19. априла 2024. године.

Споразум је ступио на снагу наредног дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ