РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за здравље и породицу

 

Одбор за здравље и породицу, на седници одржаној 13. јуна 2018. године, размотрио је представку Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, којом траже измене и допуне Закона о раду и Закона о здравственом осигурању и то одредаба којима се уређује право на накнаду зараде запосленом за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад, тако да се запосленом који оболи од заразне болести услед пружања услуга здравствене заштите лицима оболелим од заразне болести, омогући исплата накнаде зараде у висини 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад.

Одбор је закључио да ову иницијативу проследи Институту за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ на надлежност, с молбом да о овом предмету обавесте Одбор и подносиоце.

 

ПРЕДСЕДНИК
Доц др Дарко Лакетић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ