Безбедност и здравље на раду у здравству је тема коју наш Синдикат све чешће потенцира. Запослени у здравству, поред огромне одговорнoсти носе и велики терет „професионалних обољења“, зато је очување хуманог ресурса веома важан фактор за пружање квалитетне здравствене услуге. Ово је поготово важно, ако знамо чињеницу да је у току велика миграција здравствених радника ка западноевропским земљама, а занављање кадра је све теже и да разлог није чисто материјалне природе, већ све чешће лоши услови рада, недостатак основних средстава за рад, заштиту, висок ризик од професионалних обољења…

На ову тему 5. децембра 2019. године Секција младих Синдиката одржала је едукативни семинар на тему „Безбедност и здравље на раду и ризици професионалних обољења у здравству“.

У својству предавача, едукацију је одржао професор медицинског факултета у Нишу проф. др Јовица Јовановић, специјалиста медицине рада.

Уважени гост Синдиката и предавач проф. др Јовица Јовановић је истакао да професионалне ризике можемо разврстати по факторима штетности на: физичке, механичке, хемијске, биолошке агенсе, психосоцијалне ризике и ергономске факторе.

Сваки од наведених ризика свакодневно је присутан у раду запослених у здравству, те је закључак да је веома је важно потенцирати израду акта о процени ризика код послодавца, како би се штетни утицаји по безбедност и здравље запослених у што већој мери сузбили.

Учешће на семинару узео је и представник ЕПСУ Милош Влаисављевић.

Овом приликом Синдикат се захваљује професору др Јовици Јовановићу на пруженој едукацији чланова Секције младих Синдиката који представљају будућност наше организације.

 

Председник секције младих
Милош Суботић