Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 30.10.2023. године, у просторијама Министарства здравља, отпочео поступак преговарања ради закључивања Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Поступак преговарања, вођен је у пуном саставу преговарачких тимова Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката за делатност здравствене заштите у Републици Србији.

Присутни су били представници Министарства здравља, Министарства за рад, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Републичког фонда за здравствено осигурање, Коморе здравствених радника Србије, Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и ГСЗСЗ Независност.

На састанку је договорена динамика наставка преговора.

Очекујемо усвајање предлога Синдиката за побољшање материјалног и радноправног положаја запослених.

 

Фото: СЗЗСЗС

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ