На састанку који је данас одржан са представницима Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, РФЗО, Коморе здравствених установа и представника репрезентативних синдиката у делатности здравствен заштите становништва у Републици Србији, постигнута је сагласност о продужењу рока важења ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА, ОДНОСНО ДО 9. ЈАНУАРА 2024. ГОДИНЕ.

Подсећамо да важећи уговор истиче 9. јануара 2023.године.

О свим детаљима овог споразума, бићете благовремено обавештени.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ