ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПКУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са молбом за давање информација везано за израду Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити.
Закон о социјалној заштити је од изузетне важности за радно-правни и материјални положај запослених.
Бројна отворена питања морају бити решена, а приоритет су дефинисање сопствених прихода установа социјалне заштите, положај запослених, као и начин финансирања запослених здравствених радника у социјалној заштити који се морају решити овим законом.
Радна група за израду Закона о социјалној заштити формирана је пре више од две године, али апсолутно никакве информације до данашњег дана о раду исте нисмо добили, нити знамо која је намера законодавца.
Сматрамо да као социјални партнери морамо заједнички решавати горућа питања у делатности социјалне заштите.
Мишљења смо да се мора убрзати са поступком израде наведеног закона, као и да репрезентативни синдикати морају дати мишљење на предложени Нацрт закона.
Отворени смо за разговор на ову тему у времену које Вама одговара.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

 

 

Преузмите информацију