Обавештавамо чланство и све запослене у делатности социјалне заштите да је потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, чије важење се продужава на период од годину дана, односно до 19. априла 2024.године.

Преговарачки тим Владе су чинили представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а преговарачки тим испред репрезентативних синдиката, представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и представници Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије.

На овај споразум, чије објављивање очекујемо у Службеном гласнику Републике Србије, сагласност је дала Влада Републике Србије.

.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ