МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се сходно постигнутом договору са састанка одржаног у Палати Србија дана 12.06.2020.године, обраћа са захтевом да се због објективних разлога током епидемије болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, за запослене у здравственим установама на примарном нивоу (домови здравља) део плате по основу радног учинка утврђује по оцени која не може бити мања од 5,00 (која се примењује и на запослене који нису у тимовима лекара), јер ће им у супротном плата бити смањена зато што није постојала могућност коректне примене капитационе формуле за време трајања епидемије.

У домовима здравља део плате по основу радног учинка запосленог утврђује се квартално, корекцијом основне плате по основу радног учинка за остварени резултат лекара, тако да ће се за месеце јул, август и септембар,  плате запосленима обрачунавати на основу остварених резултата лекара у I кварталу 2020. године (јануар,фебруар и март).

Многи од запослених у примарној здравственој заштити су обављали послове у тријажним амбулантама за акутна, респираторна и фебрилна стања, као и у другим јавним здравственим установама или привременим болницама у којима се пружају здравствене услуге ради лечења и спречавања ширења епидемије болести Covid-19, због чега је потребно уважити наш предлог.

Мишљења смо да се наведена уредба треба примењивати на начин како је предложено до краја 2020 године, јер запослени не смеју бити кажњени за своје пожртвовање и уложени рад током трајања епидемије, већ напротив, требају бити адекватно награђени, како је то Синдикат и предлагао.

Уколико је неко од запослених остварио резултат за који се добија оцена изнад 5,00, мишљења смо да део плате по основу радног учинка треба да му се утврди по основу стварно оствареног радног учинка.

Овом приликом подсећамо и на постигнути договор да се у Радну групу за израду Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе уврсти и представник Синдиката.

Очекујемо Ваше хитно поступање и реализацију постигнутог договора, ради благовременог отклањања неправде према запосленима у примарној здравственој заштити.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ